Mormonit wikipedia

Mormonismi – Wikipedia

Mormonismi – Wikipedia

Mormonismissa keskeistä on usko Jumalan pelastussuunnitelmaan, jonka tavoitteena on tehdä ihmisestä Jumalan kaltainen olento. Mormonien usko näkyy voimakkaasti …

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko

Kirkon mukaan sillä on yli 16 miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa, joista vajaat …

Myöhempien aikojen pyhien liike – Wikipedia

Niille yhteistä on se, että ne kaikki tunnustavat Smithin Jumalan profeetaksi ja Mormonin kirjan Jumalan sanaksi. Samoin niiden uskontulkinta rakentuu …

Mormonismi Suomessa – Wikipedia

Mormonismi Suomessa – Wikipedia

Kirkolla on Suomessa kaksi vaarnaa ja kolme piiriä. Vaarna on kirkon itsenäinen …

Sijaistoimitukset (mormonismi) – Wikipedia

Sijaistoimitus on myöhempien aikojen pyhien kirkon teologinen oppi, jonka mukaan elävät mormonit voivat suorittaa temppeleissä pelastusoppinsa mukaisia …

Mormonin kirja – Wikipedia

Mormonin kirja – Wikipedia

Mormonin kirja (engl. Book of Mormon) on yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon (MAP-kirkko) ja muiden mormonismin suuntausten neljästä …

Pelastussuunnitelma (mormonismi) – Wikipedia

Oppi pelastussuunnitelmasta perustuu mormonismissa tunnustettuihin pyhiin kirjoituksiin eli Raamattuun, Mormonin kirjaan, Oppiin ja liittoihin sekä …

Uskonkappaleet (mormonismi) – Wikipedia

Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme, että myös Mormonin kirja on Jumalan sanaa.

Seitsenkymmenet (mormonismi) – Wikipedia

Seitsenkymmenet (mormonismi) – Wikipedia

Seitsenkymmenet muodostavat tärkeän osan Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon hierarkiasta. Siinä osa seitsenkymmenistä toimii apostolien …

Luokka:Mormonit – Wikipedia

Sivut, jotka ovat luokassa Mormonit. Seuraavat 26 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 26.

Keywords: mormonit wikipedia